• شماره تماس: 32223675 (056)

  • info@farabin.net


خدمات پس از فروش


پایداری سیستم


کیفیت


امنیت

آخرین پست های وبلاگ و خدمات

آخرین خدمات
مشاوره تخصصی

همواره ما این اصل را سرلوحه ی کار خود قرار داده ایم. مشاوره تخصصی باعث می شود کارفرما بتواند بهترین گزینه ی ممکن را با توجه به نیازهای خود انتخاب نماید و این انتخاب و نتایج آن همواره باعث سربلندی ما و مشتریان در پایان کار میگردد.

طراحی پروژه

کارشناسان این شرکت با بهره گیری از دانش روز و مدارک معتبر دانشگاهی و نیز گذراندن دوره های آموزشی کمپانی های مختلف، از بالاترین درجات این آموزش ها بهره برده است و آماده است تجربیات و دانش خود را با راه کارهایی اصولی و همگام با علوم روز دز طراحی پروژه ها به کار گیرد.

اجرای پروژه

تیم اجرایی قوی، یکی از اصولی که برای اجرای پروژه ها مورد توجه قرار داده ایم استفاده از تیم اجرایی فنی قوی و آموزش دیده می باشد تا همواره رضایت کارفرما را جلب نماییم.

پشتیبانی پروژه

پیاده سازی اتمام یک پروژه نیست، زیرا همواره بر این باور بوده ایم که پشتیبانی مستمر باعث پایداری سیستم و رضایت همیشگی مشتریانمان بوده است.

مشتری های ما