• شماره تماس: 32223675 (056)

  • info@farabin.net

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

redpassion_large

  • کاربر: معین

نصب و راه اندازی تخته هوشمند

نصب و راه اندازی ویدئو پروژکتور آموزشی

نصب و راه اندازی سیستم صوت و ضبط تصویری جلسات

برند مورد استفاده Promethean می باشد .

نظرات

ثبت نظر